MAHERY ANDRIAMANITRA (Antsan'ny Fahazavana Ambohitrinibe (A.F.A))

Ref: Ambarako izao  dia   lazaiko  aminao  fa  mahery   Andriamanitra
Tsy  mba  mamitaka  fa  tena  tsara sady  azo  antoka
Ny  finoanao   no   ampitomboy  ary  koa   mavavaha
Dia    ho    azonao  fanjakan’ny  lanitra  

1.Maro   tokoa   raha  ny  fahagagana  vitany
Tsiky dia ampy'reo karazan’aretina  dia  sitrany
Miseho  amintsika  ny  herin’Andriamanitra
be  voninahitra   mandrakizay  

2.N ‘inona  olanao  eo  aminao  ento  Aminy
‘reo  ady  sarotra  mahakivy  lazao  Azy
Fitiavana  tsy  mba  manavaka Andriamanitra
be  voninahitra   mandrakizay.


A/C: Sissie