N.O.S (Doublenn)

(Nalaina tao amin'ny tononkira.serasera.org)
Ratsa-tanana no anamboarana telozoro
Doublenizasiôna no vatolampy tsy mikoro
Anamafy ny fijoro raha misy mitacla
Ndao fa ialoha lalan’à hotran’ny tabernacle
De ipetrak’eo am’seza fiandrianana androany
Tsara antitra ho fanamperan’ny ambany tany
Ny ambany lanitra ho fototry ny pyramida
De kobony ny logo ‘ako hoe misy kintan’ny davida
De aza gaga raha tonga aty amiko fôna ny fandresena
Mrôzy eto am’zao tontolo izao hotran’ny anaty Edena
De ampahiratra an’là à hoatran’ny menarana
Ty vazo ray andraisan’là karama
Satri kobon’là fa nahitam-pahombiazana ny drafitra
Lamina vaovao apetrako isam-paritra
Satri’ ny rap itsinjarako ny fahefana
De matoa za mitondra hazavana mitondra hafanana
Analako ny haizina, analako ny hatsika
Refa iny hoe fa ho ndaosin’ny fahafatesana tsika
Ny aty ambony hotran’ny any ambany
De vice versa
De ny aty ambany hotran’ny any ambony
De vice versa
Eh misy tsy kôpy de ny anarako no lotoiny
De iantso mersa à
Iasa ny tany lemaky ny tsy fahalalany
Ambolena ny hazon’aina any andohany any
De(hann !!) hifoha am’maha biby azy izy
(ahhhh) ahita ny ao ambadiky ny voalin’Isis
De taritiko itoetra ambony noho ny maha olombel’
Iavak’eo anatrehan’ny mpiara-bel
De raha zava-mahadomelina ny fiangonana za tsy dizna
Aleo à ho clean tsy azon’lerony am’bizna
Ny fitadiavana ny marina tsy ilana dogme anie !
Aleo any an-kaf’izy no mideal kony e !
Za anjely misy tandroka, devoly misy auréole
Ny fahamarinana afeniko anaty hyperbole
De avoka ny rima grand hotran’ny colossin’ny Rhodes
Hitondra fandriampahaleman’hotran’ny poésian’Hésiode
Itondra kôzy norma hotran’draDemosthène
Zany ny à ny album, manao demosy thème
Any ambany tany de mivoaka ny voie lactée
De za tsy athé fa manambatra ny spirit sy ny maté
N’inspi reniranon’ny filaminana de asiko rima indray m’tete
Ok ! itondra fiadanana hoan’zay mandre
Maha te idera ny fikan’ireo zay miketrika refa manoratra
De mamôka ny fahanginana ref’mial’any ny mpanohitra
Misy vô maheno d’efa makôpy zay tina ho lazaina
Misy tsy akôpy mintsy mandrapa-tapitry ny aina
De ty insta ty no vata-patiny
Ny fahaizana zaraina nefa mbola patiny
Fotsiny, tsy avôka ny tena tsy ambara telo
Fa aleo itondrana paradisa any amin’ny helo
Itondrana fahanginana ny tabataban-tsaina
Itondrana tsikitsiky ny taraina
De samy ho mpanjaka tsika, isan’andro epifania
Ijery ny adalan’ny olombelona hotran’ny hoe illuminati
De refa kobon’là ny jakety de m’teny hoazy ny sary
De mteny hoazy ny symbole, ary
De ampireveko ny masonareo charisme VIP
Ampireveko ny sofonareo flow sexy
Ataoko tsapanareo ny hazavana entin’ny kôzy
Isan’andro mjery ny lafy tsara apetrako anaty prose
Satri ny vahaolana no hita alohan’ny blaim
De n’blaim (fuaaaah) nanjavona raim fa wain
Satri koboko ny fandraharanan ny karma
De lasa miavaka am’rehetra hotran’ny hoe alpha
Omega, fiandohana, fiafarana
De Doublspel ny à no hira fiderana
Ny tempoliko miorina ambony beat
Ny rindrina asaiko laorin’ireo ralah manao feat
N’tafo vita amin’ny diamondra avy any ambany tany
Ao anatiny haingoko amin’ny univera sy kôzy tany an-tany
De ny anombohana ny ftôna live underground
Tetezina ny f’tôna hotran’la Joconde
De ho kobo ny hazavana hotran’ny phare an’i Alexandrie
De anoratr’à hotran-dra Eliphas Levi
Rah teo leri de sary vongan’i Doubl’e’nn no nataon’i Phidias
Hatsaran’ny art, apetrak’anaty pasy
Goavan’hotran’ny mausolée an’i Halicarnasse
Ny tempolin’i Artémis no atao ambony taratasy
Atao mitsingevana ny inspi hotran’ny jaridainan’sémiramis
De ameko anarana ny rima : « ambany tany madagascariensis »
Anjara brikiko hoan’firenen’iny hoatran’ny tetris
Aty amin’ny ambinambin’ny lémuria nisy ny sahan’ny Edena
Sady paradisa izy no sambo fiara raha jerena
De norma ny rima raha anao safo-drano
De ipetraka ho legende à fa tsy angano
Na de maty ary ny dragona nefa ny vavako mamôka afo
De dorako ny litera refa mandalo à isafo
De zay mbola mitsangana de avôkan’ny vavako ny rivotra
(huuuu !!!!) de zany no tifitra
N’soratra hoan’ny soratra ny tany hoan’ny tany
De ho singa faha-dimy à raha misy manontany
Fa iza le Doubl’e’nn iza hoy izy
Za ve le mijery mitongilan’hotran’ny tilikambon’i Pise
De hotrandra Don’ anamboarako chiffra ny litera
Mresaka gnose à anaty rap frera
De tadiaviko ny fahendrena anaty tattvas
Akash meditaka, raisiko ny s amin’ny apas
Azafady rah vitsy lôtra ny makôpy
Zay reveko no soratako za’ hip hop
Serieu fa miaina fiainan’à am’le sty mapino
Mlay lôtra, mamy lôtra zay m’kifa tsy adino
Fa ty rap ty ataoko kadou
De kobon’nlà hoe mamôka OVNI ny à ny zanak’atidoh
SE RE BRA LY
Raisiko lesona ry zalah ny fahadisoako maly
Androany tohizako foana ny soratra
Tsy afaka manome ohatr’à rah tsisy nanome ohatra
De kasdedi hoan’là Showa
Averiko ihany fa rah tsy teo élà tsisy à
EDB, Doubl’af, ralah ao am-po mandrakizay
Rayznay zay any an-danitra, zany no tena kôzy m’lay
Xtah, merci tam’le toro-hevitra voalohany
Teo ny ampira no nametra ka ny fanombohany
Ranoum, Maora , benj merci tam fiaraha-miasa
Njaka Dega’mtse nahatontosana ny zava-kinasa
Raboussa, mbola tsisy nino d élà efa nino
Kva m’dona le revintsika tam’reny tsy ho adino
Fanajana lesy Rains, fanajana lesy Messi
Ambony ambadika noho zay illuminati
Hoan’rahalah ao am-Botota Tàna, fianar, Bira
Tamaga, tsika nahita ny fivelaran’ny ampira
Sa ahoana Rajdy !!
Prod gran !! Merci
Bibs, Skeleta sy ny kofan’ny Oratan
Satri teo lisany de nie-natanjaka ny clan
Pi-maso manokana hoan’ny papa johan eto am mic
Mamy ny fiainana hotran’ny space cake
Fitanana am-bava, iny niaraka tamin’i Nost
Album voalohany teo am’tantaran’ny rap gasy Toast !!
Te ho Parrain kou à hotran’i Kassim sy Ratà
Itarika ny Revolisiona hotran’i Ngah b sy Takodah
Tongue nat, slam jah davidav
Nray prom tsika n’ray travy
Mas Dnk, 001 clan, Mr T, Aji Raya
Nampianatra ny tena izy anaty aingam-panah
Satri tam’zany vao mangiran-drapy
N’jery ny live MBL iny naptapy
Tadidiko ny radical posse fa indrindra ny GI’s band
Miaraka tam Dan, Rased, Ramami Gang bang
Bang bang satri basy gasy
Omega stôn, illicit iray class
Ny etuda natao bobaka hotran’ny Kabbal
Hotran’i Nicals, mora ny naka inspi satri canal
De n’sesy lôtra ny album lesy bil
Mlay fa mtombo isan’andro ny kil
N’ray bizna tam’tangala s’ra Buddha el Taga
Satri ny tanjon’ny rix ny ametraka Saga
N’rap no maha rangah
De manidina lavitra miaraka am Supalah’
De m’tohy ny plan miarak’am Doodalah
Razeltah, antsika fon’zao tontolo zao ralah
De iainana ny nofy hotran’ny loogarots sy mafianar
Koboy rah misy itan’là m’dasik’ambony tastara
Nanosik’à Rajoro sy Ratoky Kaska blah
M.i.s.t.a, Cushi, MBK
mbola manamboninahitry ny peura
prod mlay gamota teo kou lenikalah
satri ny hip hop fahefana de tsy maty manota
anotanio Tchiko fa ny fralahina tsy simban’ny sotasota
hoan’zandry rehetra aty arina gran eo am’mic
kozy tsotra, zay mjan tsy mrap tsony no taraiky
Slem, nazarène
Tohizo fôna fa an’lisany ny game radem
Tsy mihemotra fa mandroso fôna hotran’ny gasploit
Antsika ny tontolo hotran’ny karana sy tola-paty
De ialako ny teratera iakarako eny amin’ny astre
Refa eny anivon’ny galaxi ny heritreritra no mibatra
Teraka m’fanaraka amin’ny filahatry ny planeta Jupiter
Avy any am’marsa mapresaka venus anaty sera
Mikorontana ny filahatry ny kintana
Teraka alakôsy de lasa mahery ny vintana
Influence cosmique ve ?
Aleoko mitazona ny libre arbitre kle
Manantontosa ny trivium sy ny quatrivium
De avokako ny art ngenjy, art platinium
Aka fanah afangaroko amin’ny rima rehetra
De ny kozy mihintsy no avadika volamena de itsetra
An’ireo zay tsy makobo ny fika refa manoratra
Ny à fahendrena, hery, hatsarana no antana-tohatra
Iakarako itadiavana ny lafatra
Anatin’ity rap ty daholo ny tena hafatra
De zay tokony tsy tenen’ de tsy tenen’
Ny lalàn’ny fahanginana koa mbô mihatra am’pen
Satri ny fahanginana no fikôzinny natiora
De ny natiora no hosodokon’ny Nahary siora
Sa nofinofin’ny Nahary de lasa illusion ve ?
Rap ray ndray ty ametrahana épopée
Andeh’ ho eny amin’ny masoandro hotrandra Icare
Itondra ampahan’hazavana hoan’karma an’i Gasikara
De n’mic no ataoko mariky ny fanjaka ry jean
Hoatran’ny trident an’i Poséidon
De n’flow milatsak’hotran’ny varatr’i Olympus
De ampiaiky ny fara-mandimby ny album invictus
N’fahaizana zaraiko hotran’ny hoe Rose croix
Idina anaty à andiovako ny chakras
De tsy avokako ny kundalini
Fa ifehezako tena hotran’ny hoe Opus dei
Bohemian Club Bilderberg
Ty albumko ty hotran’ny Iceberg
De indray andro any à rah efa vatana Causal
Ty ny transcommunication instrumentale
Ikôziko hoe niaina nilay à fa teo ny peura
Zay notadiavina de azo ralah ! meditaka mer-ka-bah
M’sôtra ny anjely mpiambina koa à
Satri teo izy de ny fiainana tsy combat
Nahazahoana njilaka hatramin’ny tarehimarika telo ambefolo
Hotran’ny isan’ny track, anovana ny tontolo
Manodidin’à ho feno fahagagana
Miampy fahasalamana zama !!
Nefa tsy épicurien, fa mtady zay mety ho marina
M’tady ny fahazavana ho lasa masoandro masina
Marina ! anala ny obscurantisme
Doubl’e’nn le Pseudo, ezaho tehirizina
Nataoko izay naplay ny Karma
De aza adino fa mijery anareo à
Mihaino anareo à, refa feed back de tsy quoi
Fa m’lay de aza taitra
Rah ahita à anisan’ireo zay mitady ny maharaitra
Ny firenena, ny continenta, zao tontolo izao
N’rap, n’hip hop, ary indrindra ny fiainanao
De apetrako ny lamina vaovao
Anaty andalana efa mihoatra ny roan-jato zao
Anehoana hoe mahavita ny olombelona refa manao
Vitan’ny gasy ny tsy vitan’ny sangany eto am’zao
Tontolo izao ; mbola te anohy à fa aleo ajanona fa ndrao
N’kil tsy proactif, fa lavitra ny maridrefin’ny fahamatorana
So de tro lotra ny kôzy d avy ny orana d m’debord’hatrany
amin’ny délirana autocoscient sy physika kantika
Sy ny transmutation alchimika
Aty 192 ny QI, de zay zavatra mtranga miracle
Manamboatra ny ho avy fa tsy miandry oracle
Satri ny fiainana zohin’Alibaba de mandam
De hafatra farany za ataovy cesame
--------
Rohy:
Hametraka hevitra
Midira aloha
Momba ny hira
Mpihira : Doublenn
Vangy : 500
Mpankafy : 1 Ankafizo
Nampiditra : Tjnoelson
Daty : 17/03/2023 16:46
Hihaino

Mbola tsy nisy nampiditra hira

Hampiditra
Tondrom-peo

Mbola tsisy nampiditra tondrom-peo

Hampiditra
© serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0742