Hevitra momba an'i MR Razafy

Hiverina amin'ny MR Razafy Hampiditra hevitra
bryan ( 07/09/2005 19:27)
zaho dia afaka lanome olona iray izay nihira voalohany ntao amin(ny tarika MR Razafy, i Nelle io, izy no vehivavy mpihiran'i MR razafy voalohany iondrindra fa tsy Lisy izany, izy no nampalaza an'io tarika io saingy taty afara dia nampalahelo ny niafarany satria lasa Mpiasa an-trano izy, tao amiko io, tsy fatatro mihitsy fa sady mano raharaha izy no mihira, gaga be zahay satria tena manga fe tokoa izy, izay izy vao niteny hoe izaho no chanteuse voalohany tao amin'ny MR Razafy ary tena naharitra tao, mampalahelo satria izany no hetraketraky ny tany, mba jereo ihany izy io fa sady mbola manga feo ary tokony hilahatra amin'ireo sangany eo amin'ny mpanakanto malagasy, tsy mandainga aho fa marina izany ary raha ohatra ka tsy mino dia manorata bryan_ranjevason@yahoo.fr fa valiako ary tonga dia holazaiko anao ny tantaranay mbamin-dry nelle rehefa mihirahira ao an-dakozianay rehefa dimanche ampé-midi, tamin'izy niasa tao aminay, avy eo moa dia najanonay izy satria efa noraisinao toy ny reny ka naka olon-kafa izahay fa nampianay tamin'ny fomba hafa izy. ity tora-po ity dia tiko raha mbavoarain'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny MR Razafy amin'izao 45è anniversaire-ny izao. mba jereo i Nelle fa angady nananana sy vy nahitàna ary hanitry ny tarika MR Razafy ary naha izy azy ny tarika ary anisan'ny ho tsangam-baton'ny mpana-kanto Malagasy resin'ny hetraketraky ny tany.
mboladefrance ( 24/06/2005 07:29)
ARAKA NY SARY HITANTSIKA, DIA I LOVA IZAY HITANTSIKA MITOKANA, IRERY IO, NO MPIHIRAN'NY MR RAZAFY izay vao NODIMANDRY TAMIN'18 JUIN 2005 LASA TEO. IZY DIA FARAVAVAVIN'I MAMY SY HARY IZAY HITANTSIKA MATETIKA TAMIN'NY TELEVISION MALAGASY TEO. IZY DIA NITAZONA NY FEO FAHA 2 ARY MATETIKA NY FEO VOALOHANY, I HARY NY FEO FAHATELO ARY MATETIKA FEO FAHAROA
FA I MAMY NO FEO VOALOHANY. MPIHIRA SY MPANDIHY KOA IZY ARY IZY NO ZANDRINY INDRINDRA TAMIN'NY TAONA 1984 IZAY NIVOAHAN'NY 33 TOURS NY MR RAZAFY IZY NO NIHIRA ARY NIJANONA TSY NIHIRA IZY REHEFA LASA NODIMANDRY ITOMPOKOLAHY MR RAZAFY TAMIN'NY TAONA 1990. ARY INDDRINDRA NOHO NY FAHALAVIRAN'NY TOERANA. I RINAH NO NAMDIMBY AZY IZAY ZANAK'IMAMY ARY RAHAVAVIN'I MBOLATIANA.MITAZONA NY FEO VOALOHANY SY FEO FAHAROA KOA IZY ARY MPANDIHY TOA AN'I LOVA KOA .TELO NY ZANAK'i LOVA ARY NY VAVIMATOA DIA DANSEUSE TAO AMIN'I MR RAZAFY ARY EFA NIARAKA NIHIRA TAMIN'I RIJA RAMANANTOANINA.
mboladefrance ( 22/06/2005 06:21)
Nodimandry indray ny mpanankanto, iray tao amin'ny tarika M.R. RAZAFY; dia i LOVA izay tsy iza fa rahavavin'i MAMY sy HARY ihany ary, izay nihira tao nandritrin'ny 6 taona nanomboka tamin'ny taona 1984 izay nivoahan'ny 33tours ary nijanona tamin'ny taona 1990 izay taona nahalasanan'Itompokolahy MR RAZAFY. Tsy afaka nanohy moa izy noho ny fahalaviran'ny toerana. Izy dia mitazona ny feo faharoa, ary matetika feo voalohany. Mpihira izy sady mpandihy. Izy no zandriny indrindra tamimin'izy telo miravavy ary ny nampiavaka an'izy telo mpihira dia ohatran'ny kambana izy telo ary ny reniny ihany no mpampiankanjo azy telo miravavy.
Raha liana tia ahafantatra bebe, kokoa ny momba azy ianareo dia antsoy i MAMY izay solontenan'ny tarika amin'izao fotoana izao amin'ny telephonne :
tel: 033 12 121 65
Dia misaotra antsika sahady manome voninahitra an'ny mpanakanto
malagasy.
mboladefrance ( 29/12/2004 14:42)
Fantaro fa ny mpihira ao amin'ny tarika M.R. Razafy dia 5 (dimy) ny isany. Misy lehilahy 2 (roa) ary vehivavy 3 (telo). I Mamy no mpihira mitazona ny feo voalohany ary i Hary rahavaviny no mitazona ny feo faharoa sy fahatelo. Taloha tamin'ny taona 1984 hatramin'ny 1990 dia telo mirahavavy mpiray tampo ry zareo (Mamy feo voalohany, Lova feo faharoa ary Hary ny feo fahatelo). Nonsoloin'i Rinah izany i Lova. Ny lehilahy dia Hery (lavabe) sy Rolland (fohifohy). I Rinah moa dia zanak'i Mamy izay renin'i Mbolatiana no sady rahavavin'i Hary ("Tsy izany sy izany"). I Hary moa no tena fantatsika hoe nanao sary mihetsika (Nivo tao @ "Fanasina") ary i Mamy (Josiane tao @ "Fanasina"). Ry zareo ireo izany no tena mpihira principal nanomboka tamin'ny taona 1984, izany hoe hatramin'ny nahafatesan'i Mr Razafy Antoine tamin'ny 1990 ary nitohy nanomboka tamin'ny taona 2001 ka hatramizao. Ny mpihira zokiny teo aloha moa dia nisy an'i: Neil sy Norah, Remy sy Leky ary Lisy, Mamy Rakotomalala, Lala sy Sahondra, James sy ny tariny..., ary ny mbola misy hatramizao dia ny zanak'i Mr Razafy Antoine (Rivo, Lucienne, Tiana). Izay no fantatro fa dia ianareo no mameno ny banga.
mboladefrance ( 24/12/2004 14:29)
Manao ahoana daholo tompoko! Izao moa dia mpankafia ny tarika M.R. Razafy noho ny fivoharany satria izaho dia ankizy tanora aty an-dafy ka faly be nahita ny hirany tao amin'ny fanaovana téléchargement dia azoko daholo izay nilaiko!
Ho anareo izay te ahazo tahakanay, dia raha manana débit ambonimbony dia mandehana ao @ Shareaza na e-Mule fa gratuit sady légal ( hafa ihany ny hira gasy matotra). Mba milahatra anisan'i Jennifer Lopez i Hary ny M.R. Razafy! Faly izahay sy ny namanay!

Dia mazotoa maka hira tsy andohavambola e!!!!

zaran-tsika aza!
swiff ( 26/02/2004 18:07)
Ny tarika MR .RAZAFY izayniforona tamin'ny taona 1961, notarihin'i tompokolahy Razafindramanitra Antoine sy Aimée vadiny dia mankalaza ny faha-45 taonany amin'izao fotoana izao.Maro dia maro ny mpanankanto nifanesy tao saingy ireo niara-niasa taminy farany talohan'ny nahalasany no namelona indray ny tarika rehefa avy niato kely nandritry ny taona vitsivitsy.I Mamy,Hary,Rinah,Roland ary Hery izany no ao amin'io tarika io ankehitriny.Vao namoaka kapila ho fahatsiarovana izany izy ireo mitondra ny lohateny hoe"MR RAZAFY The Best of".
swiff ( 22/12/2003 11:47)
Raha mba misy manana ny mombamomba an'i M.R.Razafy izay nanangana ny tarika sy namorona ny hira aminareo tompoko dia mba maniry ny hahita sy hahalala izany izahay. Betsaka ny mpanankanto izay nifanesy tao amin'io tarika io, samy mahafinaritra ary samy manana ny maha-izy azy avokoa kanefa ilay nihandohan'ny tarika mba tsara ho fantatra, indrindra ho an'ny tanora ankehitriny .Isaorana dieny mialoha izay mametraka izany eto.
malala ( 23/04/2003 20:37)
Ny M.r Razafy dia niforona efa ela² ihany izay.I Lisy no mpihira voalohany tao @ M.R Razafy.Dia avy eo ireto ramatou 2 manjolifatra ireto.
© serasera.org 1999 - 2023 - page load 0.1835